Start verpleegkundige Lieve
17 januari 2023

Op 19 januari starten we in Medihaven met verpleegkundige consultaties. Lieve zal ons bijstaan voor de opvolging van chronische ziektes. Bovendien zal u in de toekomst ook bij haar terecht kunnen voor een aantal specifieke problemen waarvoor we samen protocollen hebben opgesteld. Alle consultaties worden nadien besproken met één van de artsen die zonodig naar u zal terugkoppelen. Alvast bedankt om hieraan mee te werken en zo samen de druk op de huisartsgeneeskunde draaglijk te houden.