ACTIEPLAN VLOT BEREIKBARE ZORG in MEDIHAVEN


 • voorschriften : doel is minder telefonische of online aanvragen voorschriften

  • Elke chronische ziekte vraagt om een aangepaste opvolging.

  • Bespreek met uw arts hoeveel en welke opvolging noodzakelijk is voor uw aandoening.

  • Niet elk opvolgconsult moet noodzakelijk door uw arts worden gedaan, ook de verpleegkundige kan parameters opvolgen en een bloedname uitvoeren. Hiervoor zijn protocollen opgesteld zodat de opvolging uniform en volledig is.

  • Zorg dat er tijdens dit opvolgconsult voldoende voorschriften worden aangemaakt en kijk dus vooraf je medicatievoorraad na. Schrijf op hoeveel tabletten per soort je nog hebt.

 • telefonie : doel is minder lange wachttijden aan de telefoon

  • Bel enkel voor maken van afspraken wanneer je niet online kunt boeken.

  • Wil je sneller een afspraak dan de eerste online afspraak of heb je een medische vraag dan is bellen de enige optie.

  • De artsen bellen liefst terug op een moment waarop geen patiënt in het kabinet aanwezig is. Gelieve geduld te hebben en niet onmiddellijk terug te bellen.

  • Als het een dringende vraag betreft zal het secretariaat u doorverbinden.

  • Administratieve vragen of voorschriften dienen schriftelijk of via mail te gebeuren. Hiervoor bellen is verboden! Voor voorschriften is er apart aanvraagformulier op de website. Let wel : enkel voor chronische medicatie.

 • huisbezoeken : doel is aantal huisbezoeken te beperken - tijdens 1 huisbezoek kunnen minstens 3 andere patiënten geholpen worden

  • Probeer zoveel als mogelijk zelf op consultatie te komen.

  • Echt niet mogelijk om zelf langs te komen, vraag dan je huisbezoek zo mogelijk voor 11u aan.

  • Later worden enkel nog dringende huisbezoeken aangenomen, niet dringend wordt naar de volgende werkdag verschoven.

 • samenwerking : doel is onze tijd zo efficiënt mogelijk aan onze patiënten te spenderen. Iedere zorgverlener probeert zijn tijd te spenderen aan het hetgeen hij/zij voor opgeleid is.

  • We hebben gekozen om met verschillende artsen en paramedici samen te werken.

  • We zijn overtuigd op die manier de beste zorg te kunnen geven.

  • We sturen u door naar verpleging, psycholoog of diëtist omdat deze mensen een meerwaarde zijn voor uw behandeling.

  • Als zij een deel van de zorg overnemen, komt er voor de artsen tijd vrij om andere patiënten te helpen.

  • Naast de patiëntencontacten investeren wij meer en meer tijd in overleg en optimalisatie van de zorg.

Nieuwe patiënten


We willen graag snelle en goeie zorg blijven verlenen aan onze huidige patiënten. Huisbezoeken buiten onze regio zijn vaak zeer tijdrovend. Daarom hebben we besloten geen nieuwe patiënten meer aan te nemen van buiten onze regio.

Uiteraard blijven we voor onze bestaande patiënten complete zorg aanbieden. Voor bestaande patiënten die verhuizen buiten onze regio raden we wel aan lokaal een huisarts te zoeken.

Ons werkingsgebied omvat de gemeentes Nieuwpoort en deelgemeentes, Lombardsijde en aangrenzende gebieden Oostduinkerke.

Op www.hijw.be vindt u een overzicht van de werkzame artsen in de omliggende regio's. Alvast bedankt voor uw begrip.

OPENINGSUREN SECRETARIAAT


Maandag:     8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30

Dinsdag :     8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30

Woensdag:   8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30

Donderdag: 8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30

Vrijdag:      8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30 

Het secretariaat is telkens gesloten tussen 12:30 en 14:00. 

Telefonisch zijn we wel te bereiken op 058/242424 (enkel voor dringende vragen, dringende afspraken of dringende huisbezoeken)

ZATERDAGOCHTEND - WACHTDIENST


Echt niet mogelijk om in de week op consultatie te komen? Neem dan contact op met het secretariaat wat de mogelijkheden zijn voor consultaties op zaterdagochtend.

Voor dringende medische problemen buiten de openingsuren kan u steeds terecht in de wachtpost en dit na voorafgaand contact met het gratis nummer 1733.